Drone

IMG_0044

Drone ID: LN 0610 AA

Vi er sertifisert av Luftfartstilsynet til å opererer RPA   
(Remotely Pilot Aircraft ) i Norge (Ro1/Ro2).
Medlem i UAS Norway. 


Vi er sertifisert av Norsk Luftfartstilsynet å utfører RPA operasjoner:  

- VLOS, EVLOS og FPV; Inspeksjon av eiendom                                              
- VLOS, EVLOS og FPV; Presse/media
- VLOS, EVLOS og FPS; Generell luftfoto og film
- Flyging innendørs                                                                                
VLOS (Visual Line of Sight)  EVLOS (Extended Visual Line of Sight) FPS (First Person View) 

                                                                                 Copyright © 2017 Nordlys filmproduksjon